Скарыназнаўства, кнігазнаўства, літаратуразнаўства (pdf)


Редсовет редактура: Уладзімір Міхайлавіч Конан   Вячаслаў Вайткевіч   Виталий Владимирович Скалабан Об авторе: Франциск Лукич Скорина
Скарыназнаўства, кнігазнаўства, літаратуразнаўства [be] 2M, 364 с.
издано в 2001 г. в серии Беларусіка = Albaruthenica
Добавлена: 15.03.2013

Аннотация

Справа Францыска Скарыны ў Еўрапейскім кантэксце, Скарынаўскія традыцыі і ўсходнеславянскае кнігадрукаванне; літаратуразнаўства: агульныя, тэарэтычныя пытанні; беларуская літаратура 14-19 ст. ў яе ўзаемасувязях з іншымі літаратурамі; узаемадачыненні беларускай літаратуры 20 ст. з літаратурамі свету - менавіта па такіх накірунках была падзелена праца даследчыкаў, якія прымалі ўдзел ў ІІІ Міжнародным кангрэсе беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый». Працы даследчыкаў прадстаўлены ў зборніку "Скарыназнаўства, кнігазнаўства, літаратуразнаўства". Дадзены зборнік прац аўтараў і даследчыкаў, якія выступілі на канферэнцыі, уяўляе сабой, бадай, найбольш поўнае выданне, прысвечанае не толькі жыццю і дзейнасці Францыска Скарыны, але і ўплыву і ўзаемадзеянню беларускай літаратуры і культуры з культурай і літаратурай свету.
Впечатления о книге:  

X